امروز : پنج شنبه, 20 بهمن 1401

نوسازی ناوگان اتوبوس رانی شهرداری بجنورد همچنان بر زمین مانده است/ جانمایی روزبازار بجنورد تسریع شود

رئیس کمیسیون زیست و خدمات شهری شورای شهر بجنورد با بیان اینکه متاسفانه شهرداری بجنورد از سال گذشته تاکنون نسبت به نوسازی ناوگان اتوبوس رانی اقدامی انجام نداده است، بر اهتمام شهردار بجنورد برای نوسازی این ناوگان تاکید کرد.

علیرضا باغچقی، رئیس کمیسیون زیست و خدمات شهری شورای شهر بجنورد اظهار کرد: خودروهای اتوبوس رانی یک عمر مفیدی دارند که باید پس از مستهلک شدن از رده خارج شوند و اتوبوس های جدیدی وارد چرخه ناوگان شهرداری شوند.

باغچقی با اشاره بر ضرورت حذف اتوبوس های فرسوده شهرداری بجنورد و خرید اتوبوس های جدید، تصریح کرد: متاسفانه شهرداری بجنورد از سال گذشته تاکنون برای نوسازی این ناوگان هیچ کاری انجام نداده درحالیکه سازمان اتوبوس رانی شهرداری بجنورد نیز بر نوسازی این ناوگان تاکید داشته است.

وی با اشاره به اینکه سازمان اتوبوس رانی شهرداری بجنورد برای بهبود شرایط خدمات دهی به شهروندان نسبت به پس گرفتن اتوبوس های اجاره داده شده خود به دانشگاه ها اقدام کرد، گفت: با این وجود، در صورتیکه نوسازی این ناوگان در اولویت برنامه های شهرداری بجنورد قرار نگیرد با بحران زیرساختی این بخش از خدمات رسانی روبرو خواهیم شد.

افزون بر این، وی تاکید کرد: دولت نیز باید به تعهدات خود در زمینه اعطای یارانه به شهرداری ها برای خرید اتوبوس های جدید درون شهری عمل کند.

در عین حال، این عضو شورای شهر بجنورد در بخشی دیگری از سخن خود بر لزوم احداث روز بازار جدید در بجنورد تاکید کرد و گفت: شهرداری بجنورد در سال جاری 94 قطعه زمین از ذخایر شهرداری بجنورد بابت بدهی به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرد که زمین دوشنبه بازار کنونی نیز از جمله این قطعات واگذار شده، بود.

وی با بیان اینکه هر چند هنوز زمین دوشنبه بازار کنونی مورد استفاده فروشندگان فعال در این غرفه ها است، بر ضرورت جانمایی زمینی جدید برای انتقال و احداث روز بازار و انتقال فروشندگان این مکان به مکانی جدید در سریعترین زمان تاکید کرد.

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت