امروز : پنج شنبه, 20 بهمن 1401

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد خبر نامگذاری بلوار شهدا به نام آیت الله رفسنجانی را تكذیب كرد

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد خبر نامگذاری بلوار شهدا به نام آیت الله رفسنجانی را تكذیب كرد

 

رئیس شورای اسلامی شهر با تأکید بر این که هر گونه نامگذاری میادین و معابر در شورای نامگذاری صورت می گیرد، گفت: متأسفانه به تازگی مشاهده شده در فضای مجازی از قول رئیس شورا خبر نامگذاری بلوار شهدا به نام آیت الله رفسجانی منشر شده است.

پیل تن با تکذیب اخبار فوق، تأکید کرد: در شورای نامگذاری که با دعوت از نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط، برگزار می شود، تصمیم گرفته شد که با توجه به عدم اختصاص نام به بلوار منتهی به گلستان شهر، این بلوار به نام آیت الله رفسجانی نامگذاری شود.

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد بیان داشت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره رشادت ها و از جان گذشتگی های همه شهدا در تمامی دوران، یک وظیفه است و نامگذاری یکی از معابر اصلی شهر به نام این ایثارگران، امری لازم و ضروری است که شاید بتواند گوشه ای از بزرگواری های آنان را یادآور شود. 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت