امروز : جمعه, 11 آذر 1401

دفاع از نقشه ترافیكی پاركینگ مخابرات بجنورد در هفته آینده

دفاع از نقشه ترافیكی پاركینگ مخابرات بجنورد در هفته آینده

در گفت و گو با عصر اترک خبر داده شد:
دفاع از نقشه ترافیکی پارکینگ مخابرات بجنورد در هفته آینده

رئیس شورای شهر بجنورد گفت: مشاور سرمایه گذار پروژه پارکینگ طبقاتی تقاطع مخابرات بجنورد نقشه ترافیکی این پروژه را تهیه و آماده کرده است که در هفته آینده برای دفاع به کمیته فنی و شورای همتای استان ارائه خواهد شد.
حسین پیلتن، رئیس شورای شهر بجنورد در گفت و گو با خبرنگار عصر اترک اظهار کرد: مشاور سرمایه گذار پروژه پارکینگ طبقاتی تقاطع مخابرات شهر بجنورد نقشه ترافیکی این پروژه در زمینه تعیین مسیرهای ورودی و خروجی این پارکینگ را تهیه و آماده کرده است.
وی گفت: شهرداری بجنورد نیز با پیگیری هایی که انجام داده است برای روز دوشنبه هفته آینده برای دفاع از این نقشه ترافیکی آماده شده، وقت گرفته است تا این نقشه برای کمیته فنی راه و شهرسازی استان ارسال شود که پس از تایید این کمیته به شورای همتای استان تحویل داده می شود.
پیلتن افزود: درصورتیکه شورای همتای استان نیز این نقشه را تایید و مصوب کند، عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد.
به گزارش عصر اترک، برای پروژه پارکینگ طبقاتی تقاطع مخابرات بجنورد تغییراتی در طراحی آن منظور شد و به تصویب کمیسیون ماده 5 استان رسید که بر همین اساس این پروژه در هشت طبقه شامل دو طبقه تجاری، چهار طبقه پارکینگ عمومی شهرداری و دو طبقه پارکینگ عمومی واحدهای تجاری احداث خواهد شد.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت