امروز : جمعه, 25 خرداد 1403

نبض پروژه پاركینگ طبقاتی بجنورد تندتر شد

علی نیا - با  تایید طرح مطالعات ترافیکی پارکینگ طبقاتی درکمیته فنی، نبض پروژه پارکینگ طبقاتی بجنورد در سال جدید تندتر می زند و خبر ها حاکی از قدم های نهایی برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه است.رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد روز گذشته در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به این که برای پارکینگ طبقاتی یک گام جلو رفته ایم و چیزی به اجرای آن باقی نمانده است، گفت: طرح مطالعات ترافیکی پروژه پارکینگ طبقاتی بجنورد در روزهای اخیر در کمیته فنی زیر مجموعه شورای همتای استان به تایید رسید.
 «پیلتن» افزود: هفته آینده قرار است جلسه شورای همتای استان درباره تایید نهایی مطالعات انجام شده در خصوص ترافیک این پروژه به عنوان آخرین مرحله از تایید برگزار شود.
 وی اظهارداشت: قرار است شورای همتای استان طرح مطالعات ترافیکی را تایید، تصویب و ابلاغ  کند.
در چهارم  بهمن ماه سال گذشته،  یک عضو شورای اسلامی شهر بجنورد  گفته بود: مشاور سرمایه گذار پروژه پارکینگ طبقاتی، اول اسفند ماه طرح مطالعات ترافیکی پارکینگ طبقاتی را تحویل می دهد تا شهرداری طرح را به شورای ترافیک استان (شورای همتا) ببرد و به تأیید برساند.«اعظم السادات افشین فر» افزوده بود: طبق گفته سرمایه گذار این پروژه، قرار دادی که سرمایه گذار با مشاور منعقد کرده 35 روزه است.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت