امروز : جمعه, 25 خرداد 1403

تصویب محل پرداخت حقوق كارگران شهرداری/ تعرفه آب و فاضلاب در بجنورد افزایش یافت

 

علی نیا- جلسه شورای شهر بجنورد در حالی عصر دیروز برگزار شد که پرداخت حقوق کارگران فضای سبز، پسماند و اتوبوسرانی از محل حساب پارکینگ به مبلغ 16 میلیارد تومان توسط شهرداری و بازگشت شش ماهه آن تصویب شد و مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت. به گزارش خبرنگار ما همچنین با وجود این که مدیران آب و فاضلاب شهری بدون دعوت نامه شورا در جلسه علنی شورای حضور یافتند توانستند موافقت اعضای شورای شهر را برای افزایش تعرفه آب و فاضلاب شهری بگیرند. اعضای شورای شهر  همچنین با واگذاری صدور پروانه ساختمانی به بخش خصوصی برای کاهش یافتن زمان صدور موافقت کردند.رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد در جلسه روز گذشته شورا با اشاره به پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب شهری در خصوص اعمال  ماده 7 برای افزایش آب بها گفت: من با تصویب ماده هفت در حال حاضر موافق نیستم چون شرایط اقتصادی مردم مناسب نیست و افزایش آب بها طی یک سال،  دو بار کار منطقی به نظر نمی رسد و مجلس هم این کار را نمی کند.«پیلتن» افزود: متاسفانه در خراسان شمالی مدیران ما ضعیف عمل می کنند و مدیرانی نیستند  که اهل چانه زنی باشند و بروند اعتبار بگیرند.وی بیان کرد: درخصوص حوادث غیرمترقبه بسیار گلایه مند هستم زیرا نتوانستند یک ریال اعتبار بگیرند در حالی که استان های دیگر اعتبار گرفتند و ما در این خصوص اعتبار نگرفتیم.وی با اشاره به این که  شرکت آب و فاضلاب شهری نتوانست از اعتبار ملی استفاده کند چون نتوانست طرح توجیهی خوبی ارائه دهد، ادامه داد: این شرکت نتوانست شرایط اقتصادی منطقه را به خوبی به دولت تفهیم کند و نمایندگان استان هم در این زمینه وقت نگذاشتند و کار نکردند.وی بیان کرد: من با افزایش تعرفه آب و فاضلاب از طریق ماده هفت مخالف هستم.وی اضافه کرد: اجازه بدهید شورای جدید بیاید و این موضوع را بررسی کند. ما همان تبصره سه را برای افزایش آب بها اجرا کردیم.وی بیان کرد: این موضوع که برای افزایش تعرفه مطرح کرده اند پخته نیست و به طبقه ضعیف فشار وارد خواهد شد.وی یادآور شد: طبقه ضعیف قادر به پرداخت قبوض فعلی خود نیست.رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورای شهر بجنورد هم عنوان کرد: ماهانه 5 هزار تومان در سبد غذایی مردم تاثیری نخواهد داشت و این مبالغ صرف بازسازی و نوسازی شبکه آب و فاضلاب شهری خواهد شد.نقیب افزود: اگر وضعیت به همین شکل تداوم یابد و با این موضوع موافقت نشود دیگر شبکه های جدید نخواهیم داشت و اخطاری باید به مردم بدهیم.وی بیان کرد: به نظرم افزایش مبالغی مانند 5 هزار تومان به قبوض آب در مقابل قبوض گاز ناچیز است.وی بیان کرد: من با افزایش تعرفه آب و فاضلاب از طریق ماده هفت  مخالف هستم.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت