امروز : جمعه, 11 فروردین 1402

امروز صبح اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد از پروژه تفریحی، تجاری و اداری هماگ بازدید نمودند.

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد از پروژه تفریحی تجاری و اداری هماگ انجام شد.

امروز صبح اعضای شورا اسلامی شهر بجنورد به همراه معاونین، مدیران و کارشناسان شهرداری بجنورد از پروژه تفریحی، تجاری و اداری هماگ بازدید نمودند.

مان: سه شنبه: 97/05/30

ساعت: 10:00~08:00

مکان: میدان آزادگان_ پروژه تفریحی، تجاری و اداری هماگ

 

 

 

 

 

 

 

امروز صبح اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد از پروژه تفریحی، تجاری و اداری هماگ بازدید نمودند.

 

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت