امروز : سه شنبه, 01 مهر 1399

جلسه کمیسیون های تخصصی شش گانه شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون های تخصصی شش گانه شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون های تخصصی شش گانه شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون های تخصصی شش گانه شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور بهمن جباری ریاست شورا، ریاست کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی، اعضای کمیسیون ها،مدیران و کارشناسان شهرداری و دانشجویان اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه، با موضوعبررسی مجدد توافق نامه پروژه سرمایه گذاری رز بجنورد در روز سه شنبه مورخه 99/06/18 ساعت 12:00 ظهر در محلس سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون های تخصصی شش گانه شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون های تخصصی شش گانه شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون های تخصصی شش گانه شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون های تخصصی شش گانه شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون های تخصصی شش گانه شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون های تخصصی شش گانه شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون های تخصصی شش گانه شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون های تخصصی شش گانه شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون های تخصصی شش گانه شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون های تخصصی شش گانه شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

  • بازدید امروز: 557
  • بازدید دیروز: 549
  • بازدید ماه: 557
  • بازدید سال: 206292
  • بازدید کل: 1102106
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت