امروز : یکشنبه, 01 خرداد 1401

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد با حضور ریاست شورا و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد، شهردار بجنورد و اصحاب رسانه در روز سه شنبه 99/5/21 ساعت 11 قبل از ظهر با رعایت پروتکل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محل ساختمان مركزي آتش نشاني مرکزی شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

آیین مراسم رونمايي از لباسهاي جديد آتش نشاني شهر بجنورد برگزار شد.

  • بازدید امروز: 40
  • بازدید دیروز: 145
  • بازدید ماه: 40
  • بازدید سال: 30695
  • بازدید کل: 1372880
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت