امروز : شنبه, 12 فروردین 1402

اتاق شیشه ای شورای اسلامی شهر بجنورد نمادین نیست

اتاق شیشه ای شورای اسلامی شهر بجنورد نمادین نیست

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد مطرح کرد
اتاق شیشه ای شورای اسلامی شهر بجنورد نمادین نیست
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد گفت:‌ موضوعات شفاف سازی و اتاق شیشه ای را هرگز نمادین ندانسته و معتقدیم که به بالا بردن سطح آگاهی مردم که از حقوق اصلی آنان است کمک خواهد کرد.

سید محسن موسوی در گفتگو با خبرنگار فارس در بجنورد با اشاره به تکمیل کردن موضوع شفافیت سازی و اتاق شیشه ای شورای اسلامی شهر بجنورد افزود: بین این دو مسئله تفاوت های خاصی وجود دارد و موضوعات شفاف سازی و اتاق شیشه ای را هرگز نمادین ندانسته و معتقدیم که به بالا بردن سطح آگاهی مردم که از حقوق اصلی آنان است کمک خواهد کرد.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد با تاکید بر بحث مطالبه گری در سطح جامعه بیان کرد: بایستى به سخنان مقام معظم رهبری و تاکیدشان در خصوص مطالبه گری جامعه دانشگاهی و تشکیل فضاهای شیشه ای تحت عنوان شفافیت سازی از طریق شورای اسلامی شهر که مردمی ترین نهاد در سطح کشور است توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی افزود: اگر دانشگاهیان و فرهنگیان که صاحب علم و دانش هستند در فضای شورای اسلامی شهر حاضر شوند اعضاء شورا می تواند از نظرات آنان در زمینه های مناسب استفاده کند.

موسوی با تفکیک موضوعات شفاف سازی و اتاق شیشه اى از یکدیگر اظهار داشت: در بحث شفاف سازی اصرار شورای اسلامی شهر بر زنده برگزار شدن جلاسات است هست که افراد می توانند بدون حضور در شورای اسلامی شهر از مسائل مطلع شوند، اما در ارتباط با اتاق شیشه ای دانشجویان و صاحب نظران می توانند شورای اسلامی شهر را کمک کرده و یاری دهند تا کیفیت تصمیمات بالا برود.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد در پایان افزود: شورای شهر یک نهاد مدنی است و زمانی موفق خواهد بود که بتواند با توده های مردم در سطوح مختلف بستر های مشارکت را فراهم سازد و این اتفاق به تدقیق تصمیمات اتخاذ شده کمک خواهد کرد.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت