امروز : پنج شنبه, 10 آذر 1401

بازدید میدانی ریاست شورا، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد از پروژه های عمرانی انجام شد.

بازدید میدانی ریاست شورا، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد از پروژه های عمرانی انجام شد.

بازدید میدانی مهندس محمدی ریاست شورا، اعضای شورای اسلامی شهر، بهمراه مهندس زارعی شهردار بجنورد و معاونین و مدیران شهرداری از پروژه های عمرانی انجام شده و در حال انجام شهرداری بجنورد انجام شد.

بازدید میدانی ریاست شورا، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد از پروژه های عمرانی انجام شد.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت