امروز : جمعه, 21 مرداد 1401

دیدار صمیمی ریاست شورا، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد با داداستان مرکز استان انجام شد.

مراسم دیدار با دادستان مرکز استان خراسان شمالی جناب آقای ایلالی با حضور مهندس محمدی رئیس شورا ،اعضای شورای اسلامی شهر و مهندس زارعی شهردار بجنورد در محل دفتر دادستان برگزار شد.

دیدار صمیمی ریاست شورا، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد با داداستان مرکز استان انجام شد.

مهندس محمدی رئیس شورای اسلامی شهر، دادستان ایلالی را ازجمله مدیران با پیشینه و تجربیات ارزنده توصیف کرد که حضور ایشان در جایگاه قضا مایه دلگرمی شهروندان خواهد بود.

مهندس محمدی ضمن برشمردن 6 کمیسیون فعال شورای شهر بیان کرد:پس از تصویب آرا در این کمیسیون ها، ارا در صحن علنی شورا مطرح می شود.

ایشان با ذکر اینکه قانونمداری و تلاش بر حفظ آرامش به رغم کمبودهای اقتصادی و نامهربانی ها درفضاهای مجازی از اولویتهای ما در دور پنجم شورای اسلامی شهر بوده، اضافه کرد: حضور شما در مقام دادستان ما را درحمایت از لوایح قانونی درچارچوب قانون وضوابط تعریف شده امیدوارتر کرده و به حمایت و پشتوانه شما دلگرمیم.

مهندس محمدی با اشاره به اینکه طی امسال بودجه شهرداری در مقایسه با سه سال قبل سه برابر شده است گفت درتلاشیم تا تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

مهندس زارعی شهردار بجنورد نیز با اشاره به بحران کرونا که منجر به تعطیلی بوستانها و پارکها شده ودرآمدهای شهرداری را متاثر از خود کرده است، بیان داشت: مشارکت 40 درصدی در پرداخت عوارض جذب اعتبارات را برای ما سخت تر می کند اما سعی کردیم تا با مدیریت منابع مالی، حقوق پرسنل را به موقع پرداخت کرده و توجه به محلات کم برخوردار اقبالی بود که امسال با کمال میل به آن پرداختیم.

شهردار ادامه داد: درآتش سوزی های اخیرهمت و تلاش سازمان امداد و نجات را بر توانمند سازی ان جی او های حافظ طبیعت در مدیریت بر اتفای حریق معطوف کردیم.

دادستان بجنورد شوراها را از نهادهای مردمی برشمرد که موجودیتشان را مرهون برکات نظام هستند که به منزله دخالت مردم برسرنوشت خودشان است.

ایلالی درادامه با گرامی داشت زحمات یاران دادستان پیشین شهرگفت: حرکت برمدار قانون سرلوحه امورما قراردارد و امیدواریم بتوانیم از ظرفیتهای این نهاد درحمایت از اجتماعی ترین نهاد مردمی که مجموعه شورای اسلامی و شهرداری هستند، بهره ببریم.

ایلالی رفع سد معبر را وظیفه ذاتی شهرداری ها برشمرد و گفت: دراین موضوع که به مثابه احقاق حقوق شهروندی است ازهیچ حمایتی فروگذار نخواهیم بود.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت