امروز : جمعه, 07 بهمن 1401

شهرداری بجنورد معطل دریافت ۷ هزار تن قیر دولتی

در گفت و گو با عصر اترک عنوان شد:

شهرداری بجنورد معطل دریافت ۷ هزار تن قیر دولتی

عضو شورای شهر بجنورد گفت: با توجه به اینکه مقرر شده بود امسال هشت هزار تن قیر دولتی به منظور آسفالت ریزی در معابر سطح شهر بجنورد به شهرداری بجنورد تحویل شود، تاکنون فقط 370 تن قیر تحویل شده و شهرداری بجنورد برای آسفالت ریزی معطل دریافت هفت هزار و 630 تن قیر دولتی است.

حسین نقیب، عضو شورای شهر بجنورد در گفت و گو با عصر اترک در این باره اظهار کرد: نیاز شهر بجنورد به قیر و انجام آسفالت بسیار است و در صورتیکه در هر سال هشت هزار تن قیر دولتی به شهرداری بجنورد تحویل شود، طی مدت پنج سال می توان تمام نیاز این شهر به آسفالت را پوشش داد.

به گفته نقیب، این در حالی است که امسال از هشت هزار تن قیر دولتی قول داده شده به شهرداری بجنورد، تاکنون فقط 370 تن قیر تحویل شده است که این مقدار قیر تحویل شده نیز دردی را دوا نمی کند.

وی افزود: استانداری برای دریافت مابقی قیر تلاش بسیاری را انجام داده، اما هنوز دریافت کامل این قیر میسر نشده است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر باید 150 تن آسفالت در سطح شهر همچنین محوطه روز بازار جدید شهر بجنورد انجام شود و این در حالی است که کارخانه آسفالت شهرداری بجنورد نیز خراب شده است.

این عضو شورای شهر بجنورد درخاتمه یادآور شد: شورای شهر بجنورد، شهرداری را به خرید کارخانه سنگ شکن جدید کوهی ای به منظور تولید آسفالت بسیار با کیفیت ملزم کرده بود که هنوز این کارخانه نیز خریداری نشده است.

شهرداری بجنورد معطل دریافت ۷ هزار تن قیر دولتی

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت