امروز : جمعه, 07 بهمن 1401

بازدید میدانی ریاست و اعضای کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد از استخرهای شهروند، بانوان، و فردوسی جنوبی شهرداری بجنورد انجام شد.

بازدید میدانی ریاست و اعضای کمیسیون ورزش و جوانان از استخرهای شهروند، بانوان، و فردوسی جنوبی شهرداری بجنورد انجام شد.

بازدید میدانی ریاست و اعضای کمیسیون ورزش و جوانان  شورای اسلامی شهر بجنورد از استخرهای شهروند، بانوان، و فردوسی جنوبی شهرداری بجنورد انجام شد.

بازدید میدانی ریاست و اعضای کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد، معاونین و مدیران شهرداری بجنورد، و اعضای هیئت شنای شهرستان بجنورد از استخر های شهروند، بانوان و فردوسی جنوبی شهرداری بجنورد، در روز چهارشنبه مورخه 99/04/18 ساعت 10:00 صبح انجام شد.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت