امروز : چهارشنبه, 16 آذر 1401

یکصدو پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده برگزار شد.

یکصدو پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده برگزار شد.

یکصدو پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده برگزار شد.

یکصدو پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده با حضور ریاست شورا و اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار بجنورد و معاونین و مدیران شهرداری بجنورد در روز سه شنبه مورخه 99/04/03 ساعت 11:30 قبل از ظهر با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محل سالن همایش های شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده برگزار شد.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت