امروز : جمعه, 07 بهمن 1401

مراسم دیدار با ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان شمالی حجت السلام والمسلمین دکتر حاج اسدالله جعفری با حضور مهندس مهدی محمدی ریاست شورا و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد و مهندس هادی زارعی شهردار بجنورد بمناسبت هفته قوه قضائیه برگزار گردید.

مراسم دیدار با ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان شمالی حجت السلام والمسلمین دکتر حاج اسدالله جعفری با حضور مهندس مهدی محمدی ریاست شورا و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد و مهندس هادی زارعی شهردار بجنورد بمناسبت هفته قوه قضائیه برگزار گردید.

مراسم دیدار با ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان شمالی حجت السلام والمسلمین دکتر حاج اسدالله جعفری با حضور مهندس مهدی محمدی ریاست شورا و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد و مهندس هادی زارعی شهردار بجنورد بمناسبت هفته قوه قضائیه برگزار گردید.

در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام آیت الله شهید دکتر بهشتی و 72 تن از یاران صدیق انقلاب و تبریک هفته قوه قضائیه از تلاش ها و دستاوردهای دستگاه قضایی استان نیز تقدیر و تشکر گردید.

مراسم دیدار با ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان شمالی حجت السلام والمسلمین دکتر حاج اسدالله جعفری با حضور مهندس مهدی محمدی ریاست شورا و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد و مهندس هادی زارعی شهردار بجنورد بمناسبت هفته قوه قضائیه برگزار گردید.

مراسم دیدار با ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان شمالی حجت السلام والمسلمین دکتر حاج اسدالله جعفری با حضور مهندس مهدی محمدی ریاست شورا و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد و مهندس هادی زارعی شهردار بجنورد بمناسبت هفته قوه قضائیه برگزار گردید.

مراسم دیدار با ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان شمالی حجت السلام والمسلمین دکتر حاج اسدالله جعفری با حضور مهندس مهدی محمدی ریاست شورا و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد و مهندس هادی زارعی شهردار بجنورد بمناسبت هفته قوه قضائیه برگزار گردید.

مراسم دیدار با ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان شمالی حجت السلام والمسلمین دکتر حاج اسدالله جعفری با حضور مهندس مهدی محمدی ریاست شورا و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد و مهندس هادی زارعی شهردار بجنورد بمناسبت هفته قوه قضائیه برگزار گردید.

مراسم دیدار با ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان شمالی حجت السلام والمسلمین دکتر حاج اسدالله جعفری با حضور مهندس مهدی محمدی ریاست شورا و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد و مهندس هادی زارعی شهردار بجنورد بمناسبت هفته قوه قضائیه برگزار گردید.

مراسم دیدار با ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان شمالی حجت السلام والمسلمین دکتر حاج اسدالله جعفری با حضور مهندس مهدی محمدی ریاست شورا و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد و مهندس هادی زارعی شهردار بجنورد بمناسبت هفته قوه قضائیه برگزار گردید.

مراسم دیدار با ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان شمالی حجت السلام والمسلمین دکتر حاج اسدالله جعفری با حضور مهندس مهدی محمدی ریاست شورا و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد و مهندس هادی زارعی شهردار بجنورد بمناسبت هفته قوه قضائیه برگزار گردید.

مراسم دیدار با ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان شمالی حجت السلام والمسلمین دکتر حاج اسدالله جعفری با حضور مهندس مهدی محمدی ریاست شورا و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد و مهندس هادی زارعی شهردار بجنورد بمناسبت هفته قوه قضائیه برگزار گردید.

مراسم دیدار با ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان شمالی حجت السلام والمسلمین دکتر حاج اسدالله جعفری با حضور مهندس مهدی محمدی ریاست شورا و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد و مهندس هادی زارعی شهردار بجنورد بمناسبت هفته قوه قضائیه برگزار گردید.

مراسم دیدار با ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان شمالی حجت السلام والمسلمین دکتر حاج اسدالله جعفری با حضور مهندس مهدی محمدی ریاست شورا و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد و مهندس هادی زارعی شهردار بجنورد بمناسبت هفته قوه قضائیه برگزار گردید.

مراسم دیدار با ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان شمالی حجت السلام والمسلمین دکتر حاج اسدالله جعفری با حضور مهندس مهدی محمدی ریاست شورا و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد و مهندس هادی زارعی شهردار بجنورد بمناسبت هفته قوه قضائیه برگزار گردید.

مراسم دیدار با ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان شمالی حجت السلام والمسلمین دکتر حاج اسدالله جعفری با حضور مهندس مهدی محمدی ریاست شورا و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد و مهندس هادی زارعی شهردار بجنورد بمناسبت هفته قوه قضائیه برگزار گردید.

مراسم دیدار با ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان شمالی حجت السلام والمسلمین دکتر حاج اسدالله جعفری با حضور مهندس مهدی محمدی ریاست شورا و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد و مهندس هادی زارعی شهردار بجنورد بمناسبت هفته قوه قضائیه برگزار گردید.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت