امروز : دوشنبه, 03 آبان 1400

گزارش عملكرد بودجه ای شهرداری بجنورد در دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

جدول ارقام بودجه و تفریغ بودجه که در دوره چهارم شورا بررسی و مصوب شده است

ردیف

سال بودجه

بودجه

متمم بودجه

تفریغ بودجه

1

سال 1392

-

611،850،000،000

564،977،931،551

2

سال 1393

1،236،152،000،000

904،092،000،000

-

3

سال 1394

1،236،615،000،000

-

-

4

سال 1395

1،305،000،000،000

920،394،788،000

918،557،000،000

5

سال 1396

1،300،000،000،000

-

-

 

 

 

گزارش درآمد و هزینه های تحقق یافته سال 1392 لغایت پایان تیرماه سال 1396

 

ارقام به میلیون ریال

 

ردیف

سال

درآمدها

منابع داخلی

تملک دارائی ها

هزینه ها

وظیفه اداری

وظیفه شهری

وظیفه عمرانی

1

سال 1392

564،978

510،631

54،347

485،151

65،598

167،213

197،993

2

سال 1393

757،878

692،565

65،313

850،230

81،702

240،001

463،213

3

سال 1394

781،418

713،463

67،955

752،490

88،615

240،144

355،776

4

سال 1395

905،455

892،501

12،954

918،558

100،944

319،713

484،947

5

تا پایان تیرماه 1396

173،435

162،078

11،357

234،294

36،235

106،471

91،589

جمع

3،183،164

2،971،238

211،926

3،240،723

373،094

10،073،542

1،593،518

 
  • بازدید امروز: 383
  • بازدید دیروز: 611
  • بازدید ماه: 1460
  • بازدید سال: 98342
  • بازدید کل: 1265012
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت