امروز : سه شنبه, 18 بهمن 1401

دیدار مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی با ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد بمناسبت هفته شوراها

دیدار مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی با ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد

بمناسبت هفته شوراهای اسلامی شهر و روستا مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی حبیب یزدان پناه بهمراه معاونین درمحل شورای اسلامی شهر با مهندس مهدی محمدی ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد دیدار کردند.

در این دیدار ضمن تبریک این روز به اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد بر ضرورت تعاملات بیشتر و مشارکت در برنامه های فرهنگی در شهر بجنورد تاکید گردید.

دیدار مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی با ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد بمناسبت هفته شوراها

دیدار مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی با ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد بمناسبت هفته شوراها

دیدار مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی با ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد بمناسبت هفته شوراها

دیدار مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی با ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد بمناسبت هفته شوراها

دیدار مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی با ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد بمناسبت هفته شوراها

دیدار مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی با ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد بمناسبت هفته شوراها

دیدار مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی با ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد بمناسبت هفته شوراها

دیدار مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی با ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد بمناسبت هفته شوراها

دیدار مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی با ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد بمناسبت هفته شوراها

دیدار مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی با ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد بمناسبت هفته شوراها

دیدار مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی با ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد بمناسبت هفته شوراها

دیدار مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی با ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد بمناسبت هفته شوراها

دیدار مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی با ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد بمناسبت هفته شوراها

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت