امروز : شنبه, 12 آذر 1401

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان، حاج جمشید گریوانی نایب رئیس شورای اسلامی شهر، مهندس زارعی شهردار و مدیران شهرداری بجنورد از رونداجرایی ساخت پارک ناظر آباد انجام گرفت.

 

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

 

جمشید گریوانی نایب رئیس شورای اسلامی شهرضمن خیر مقدم وتشکر ازحضور حجت الاسلام جعفری، از تلاش های بی وقفه وشبانه روزی شهرداری تقدیر و تشکر نمودند.

در این بازدید شهردار بجنورد فرایند طراحی پارک و جانمایی فضاهای مختلف و همچنین تاثیر بسیار مطلوب و آینده اجرای اینگونه پروژه ها در محلات کم برخوردار را تشریح کردند.

حجت الاسلام جعفری دراین بازدید ضمن فرمودند با حمایت و پشتیبانی شورای اسلامی شهر امروز شاهد اجرایی یک پروژه ویژه در یکی ازمحلات کم برخوردار هستیم و از شهرداری بجنورد برای نگاه ویژه به این مناطق تشکر می نمائیم.

ایشان همچنین از ارائه برخی خدمات شهرداری که میشود بصورت رایگان و در چهارچوب قانون باشد استقبال نمودند و فرمودند تا جایی که شهرداری بتواند و میتواند به مردم حاشیه شهر و محلات کم برخوردار کمک کند و آن جایی که نیاز به کمک های دستگاه نظارتی و قضایی باشد برای مردم، ما پای کار هستیم.

 

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

بازدید از پروژهای جهادی در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور حجت الاسلام جعفری مدیر کل دادگستری استان

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت