امروز : چهارشنبه, 16 آذر 1401

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار بجنورد و بهمراه معاونین و مدیران شهرداری و اصحاب رسانه در روز پنج شنبه 98/11/03 ساعت 10:00 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

 

 

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

 

جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز گردید و در ابتدای جلسه مهندس مهدی محمدی رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد ضمن خیر مقدم به اعضای شورای اسلامی شهر، مهندس زارعی شهردار بجنورد و هیئت همراه و اصحاب رسانه، پیشاپیش فرار رسیدن ایام دهه فاطمیه و شهادت دخت نبی اکرم (ص) حضرت فاطمه (س) را تسلیت عرض نمودند.

مهدی محمدی تشکیل جلسه فوق العاده امروز را برحسب دو نامه ارسالی شهرداری در خصوص زمین توافقی بین سازمان تامین اجتماعی و شهرداری و احداث سایت پردازش و کارخانه کمپوست که نیازمند بررسی فوری داشتند بیان نمودند. در ادامه جلسه نسبت به قرائت نامه های رسیده اقدام و شهردار بجنورد نیز توضیحاتی ارائه نموند.

هادی زارعی شهردار بجنورد ضمن تقدیر از حس مسئولیت و همراهی اعضای شورای اسلامی شهر واراده حاکم بر پارلمان محلی بجنورد برای حل مسائل مدیریت شهری گفت: ملکی اراضی توافقی با سازمان تامین اجتماعی تحت مالکیت شهرداری واقع در ضلع جنوبی اداره دادستانی بجنورد قرار دارد که نیازمند مجوز و مصوبه شورای اسلامی شهر برای طرح در کمیسیون مربوطه و تغییر کاربری از اداری به مسکونی جهت ارزش افزوده ملک آن می باشد تا بتوانیم با مزایده و فروش آن بخشی از بدهی به سازمان تامین اجتماعی را پراخت نمائیم.

مهندس محمدی ریاست شورای اسلامی شهر نیزبا اشاره به توضیحات شهردار بجنورد بیان داشت: تغییر کاربری و ارزش افزوده ملک به صلاح شهر ، شهروندان و شهرداری است. مهندس زارعی شهردار بجنورد راه اندازی سایت پردازش و کارخانه کمپوست را ضرورت انکار ناپذیر و نیاز شهر توصیف کردند و گفتند: ایجاد محل دفن گاه اصولی زباله نیاز اساسی شهر می باشد و باید برای آن تصمیم گیری شود و نیازمند تصویب مصوبه ای از شورای اسلامی شهرهستیم تا اقدامات لازم برای ایجاد سایت انجام پذیرد.

در ادامه جلسه پس از بحث و تبادل نظراعضای شورای اسلامی شهر نسبت به هردو موضوع اعلام موافقت کردند که در پایان مصوب و صورتجلسه گردید.

 

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

یکصدو سی و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بصورت فوق العاده و با حضور شهردار بجنورد برگزار شد.

جلسه با ذکر صلواتی ساعت ۱۲:۰۰ ظهر به پایان رسید.

  File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت