امروز : جمعه, 11 فروردین 1402

دوره آموزشی طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک بجنورد برگزار شد.

دوره آموزشی طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک بجنورد برگزار شد.

دوره آموزشی طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک بجنورد برگزار شد.

دوره آموزشی طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک بجنورد با حضور رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بجنورد، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بجنورد و نماینده فرمانداری شهرستان بجنورد و بانوان مشاغل مختلف اداری و خصوصی شهرستان بجنورد حضور داشتند در روز دوشنبه مورخه 98/10/23 ساعت 10:00 صبح در فرهنگسرای شهروند شهرداری بجنورد برگزار شد.

دوره آموزشی طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک بجنورد برگزار شد.

دوره آموزشی طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک بجنورد برگزار شد.

دوره آموزشی طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک بجنورد برگزار شد.

دوره آموزشی طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک بجنورد برگزار شد.

دوره آموزشی طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک بجنورد برگزار شد.

دوره آموزشی طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک بجنورد برگزار شد.

دوره آموزشی طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک بجنورد برگزار شد.

دوره آموزشی طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک بجنورد برگزار شد.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت