امروز : پنج شنبه, 10 آذر 1401

طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

بازدید مهندس محمدی ریاست شورا و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد بهمراه مهندس هادی زارعی شهردار و مدیران شهرداری بجنورد از از روند اجرایی طرح عملیاتی جهادی شهرداری بجنورد در محله ناظر آباد صبح امروز برگزار گردید.

طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت