امروز : پنج شنبه, 20 بهمن 1401

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

مراسم آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد در محلات کم برخوردار در محله ناظر آباد با حضور مهندس مهدی محمدی ریاست شورا، اعضای شورای اسلامی شهر ، مهندس زارعی شهردار و مدیران و مسئولان شهرداری بجنورد در جمع اهالی محله برگزار گردید.

رئیس شورای اسلامی شهر در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از شهرداری در خصوص نگاه ویژه به مناطق حاشیه شهر افزود: یک سوم شهر بجنورد دارای سکونت گاه های غیر رسمی است که نیازمند خدمات دهی می باشد و با اجرایی طرح های جهادی شهرداری و دیگر دستگاه های متولی می توان به روند بهسازی و ساماندهی محیطی این مناطق کم کرده و در آینده نزدیک شاهد تحولات خوبی در سطح شهر بجنورد باشیم.

شایان ذکر می باشید طرح های جهادی شهرداری بجنورد از امروز در تمامی مناطق حاشیه ای شهر بجنورد تا پایان سال اجرایی می گردد.

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

آئین طرح عملیات جهادی شهرداری بجنورد

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت