امروز : یکشنبه, 03 بهمن 1400

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد با حضور مهندس محمدی ریاست شورا و اعضای شورای اسلامی شهر ،مهندس رجب زاده معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری، مهندس عرب مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، مهندس زارعی شهردار بجنورد و جمعی از مدیران و مسئولین استان در محل شهرداری منطقه یک برگزار گردید.

با افتتاح این سامانه ضمن تسریع در پاسخگویی به شهروندان، ارتقای سلامت اداری ،کاهش مراجعات فیزیکی، کاهش ترافیک و مصرف کاغذ و تکریم مراجعین گام مهمی در خدمات الکترونیک یک پارچه سازی شهرسازی شهرداری بجنورد در راستای تحقق شهر هوشمند و تامین زیرساخت های اجرای طرح میز خدمت الکترونیک برداشته شد.

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

مراسم آئین رونمایی سامانه الکترونیکی شهرسازی شهرداری بجنورد

  • بازدید امروز: 345
  • بازدید دیروز: 350
  • بازدید ماه: 1060
  • بازدید سال: 135589
  • بازدید کل: 1302259
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت