امروز : پنج شنبه, 10 آذر 1401

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست تخصصی با حضور دکتر مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها و هیئت همراه، مهندس رجب زاده معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری ، مهندس عرب مدیر کل دفتر هماهنگی امور شوراهای استانداری، مهندس محمدی رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد، اعضای شورای اسلامی استان، روئسای شوراهای اسلامی شهر های استان خراسان شمالی و مهندس زارعی شهردار بجنورد در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

نشست تخصصی دکتر الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در شورای اسلامی شهر بجنورد

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت