امروز : جمعه, 18 آذر 1401

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد به همراه نماینده ولی فقیه در استان و معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی، مدیر کل آموزش و پرورش استان و  دیگر مسئولین استانی و شهرستانی در مراسم زنگ مهر مدرسه در شروع سال تحصیلی سال 1398 در دبیرستان دخترانه اسماء شرکت نمودند.

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در زنگ مهر مدرسه

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت