امروز : پنج شنبه, 10 آذر 1401

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها استانداری خراسان شمالی و اصحاب رسانه در محل سالن جلسات شورای اسلامی برگزار گردید.

جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز گردید و در ابتدای جلسه جمشید گریوانی نائب رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد که ریاست جلسه را بر عهده داشت ضمن خیر مقدم به اعضای شورای اسلامی شهر، مهندس حمید عرب مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها استانداری خراسان شمالی و اصحاب رسانه از حضور در جلسه تشکر نمودند.

جلسه با دستورجلسه انتخاب سرپرست شهرداری و با سه گزینه پیشنهادی ( مهندس محمد مهدی خاکشور معاون خدمات شهری، مهندس تیمورزاده مدیریت منطقه یک، مهندس سید عباس نقیب مدیریت منطقه دو) برای تصدی سرپرستی شهرداری بجنورد آغاز و مورد بحث و تبادل نظر و رای گیری قرار گرفت که در پایان این رای گیری مهندس محمد مهدی خاکشور بعنوان سرپرست شهرداری انتخاب و مصوب گردید.

در ادامه نسبت به قرائت نامه های رسیده اقدام که پس از بحث و تبادل نظر رای گیری و مصوب و صورتجلسه گردید.

این جلسه با ذکر صلواتی در ساعت 13 ظهر به پایان رسید.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

یکصدو سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت