امروز : سه شنبه, 18 بهمن 1401

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور اعضای شورای اسلامی شهر ، معاونین ، مدیران شهرداری و کارشناسان فرهنگی با موضوع برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم هفته فرهنگی شهر بجنورد برگزار گردید. شایان ذکر می باشد هفته فرهنگی شهر بجنورد ۲۴ الی ۳۰ خرداد ماه در پارک بش قارداش برگزار می گردد.

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت