امروز : سه شنبه, 18 بهمن 1401

دومین جلسه هیأت امناء مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

دومین جلسه هیأت امناء مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

دومین جلسه هیأت امناء مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

دومین جلسه هیأت امناء با حضور کلیه ی اعضای هیات امنا در روز پنج شنبه 2/12/97 ساعت 12:30 در سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

در ابتدا جلسه، رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر، ضمن خوشامدگویی به حضار،  مطالبی را در خصوص بازدید و جلسه با رئیس شورای عالی استان ها جناب آقای دکتر مرتضی الویری و رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد، جناب آقای دکتر تقی ابراهیمی سالاری که به منظور نشست هم اندیشی با هدف استفاده از تجربیات ارزشمند علمی و پژوهشی آن مرکز صورت گرفت را بیان داشتند.

امانی گفت: همچنین از تصمیم مرکز مبنی بر راه اندازی مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی با محوریت مدیریت شهری با امکانات موجود در آینده ای نزدیک خبر دادند.

در ادامه رئیس هیأت امناء، ضمن تقدیر و تشکر از اعضای مرکز در خصوص فعالیت های صورت گرفته، بر استمرار نشست های تخصصی هم نشینی  با مراکز سایر استان ها به منظور تبادل تجربیات که در نهایت  منجر به  هزینه کرد صحییح منابع و پرهیز از موازی کاری در مقوله پژوهش گردد، تاکید نمودند.

همچنین مهندس محمدی رئیس شورای اسلامی بجنورد و عضو هیات امناء نیز در ادامه در خصوص ارتباط مرکز آموزش و پژوهش با مرکز همیاران جوان شورای اسلامی شهر بجنورد به منظور استفاده از پتانسیل و ظرفیت های موجود فی مابین مطالبی را بیان داشتند.

در ادامه جلسه نیز سایر اعضا به بیان دید گاه های خود در زمینه اختراعات دانشجویی و ارتباط با مرکز پژوهش آستان قدس رضوی مطالبی را ایراد نمودند.

در پایان جلسه رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد  حکم اعضای مرکز آموزش و پژوهش های شورای اسلامی شهر بجنورد را اعطا نمودند.

این جلسه با ذکر صلواتی در ساعت 14:30 به اتمام رسید.

دومین جلسه هیأت امناء مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

دومین جلسه هیأت امناء مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

دومین جلسه هیأت امناء مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

دومین جلسه هیأت امناء مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

دومین جلسه هیأت امناء مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

دومین جلسه هیأت امناء مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

دومین جلسه هیأت امناء مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

دومین جلسه هیأت امناء مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

دومین جلسه هیأت امناء مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

دومین جلسه هیأت امناء مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

دومین جلسه هیأت امناء مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

دومین جلسه هیأت امناء مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

دومین جلسه هیأت امناء مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت