امروز : سه شنبه, 01 فروردین 1402

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

توسعه با کمک مردم محقق می شود

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد به عنوان نماینده شوراها و دهیاریهای استان در همایش شهرداران، دهیاران و اعضای شورای اسلامی شهرهای خراسان شمالی با وزیر کشور گفت: توسعه امکان پذیر نیست مگر اینکه مردم کمک و همراهی داشته باشند.

محمدی اظهارکرد: شورای اسلامی دوره پنجم برای فعالیت ها و خدمت رسانی خود به مردم شعاری را مشخص و حرکت کرده و تاکنون نیز موفق بوده است.

وی با اشاره به وجود برخی نقص ها در اقدامات اجرایی تصریح کرد: این نقصان بیشتر قانونی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

محمدی با اشاره به اهمیت و نقش اساسی مجموعه شورا و شهرداری در توسعه اظهار کرد: توسعه محقق نمی شود مگر اینکه مردم کمک و همراهی داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد در این جلسه به عنوان نماینده شوراهای استان، خواستار بازنگری قانون شهرداری ها و شوراها و ماده ۵۵ قانون شهرداری ها شد.

ایشان اضافه نمودند: شرح وظایف با امکانات شهرداری ها همخوانی ندارد. وی از وزیر کشور درخواست کرد دستورالعمل و ابلاغیه وزارت کشور درباره عدم امکان حضور نمایندگان شوراهای استان در هیئت تطبیق شهر خودشان بازنگری شود.

وی مشکلات حاشیه شهر، عدم شفافیت قانونی در ارتباط با شوراها، برآورد خسارت سیل، تقویت شورایاران محلی و عدم وجود مدیریت واحد شهری را نیز به عنوان مشکلات موجود مطرح کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد بعنوان نماینده دهیارهای استان هم در این جلسه مشکلات این بخش را نداشتن امنیت شغلی دهیاران، اعتبارات و سهمیه قیر دهیاری ها مطرح کرد و خواستار تجهیز دهیاری ها شد.

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور 

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد در همایش شوراهای استان خراسان شمالی با حضور وزیر کشور

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت