امروز : سه شنبه, 01 فروردین 1402

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بهمراه شهردار با امیر سرتیپ دوم ابراهیم گل گلی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی به مناسبت ۲۹ فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی وگرامیداشت نیروی زمینی ارتش انجام‌ گردید.

مهدی محمدی ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و همچنین 29 فروردین ماه روز ارتش را تبریک گفتند و به نمایندگی از طرف مردم از تلاش ها و زحمات ارتش در خدمت و کمک رسانی به سیل زدگان حادثه اخیر تقدیر و تشکر نمودند.

ایشان اضافه نمودند : ارتش جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران چه در هشت سال دفاع مقدس و چه پس از جنگ در عرصه های دفاعی و سازندگی و امروز هم در کمک و یاری رسانی به هموطنان سیل زده مقتدرانه ایستاده است.

امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی ضمن خیر مقدم و تبریک اعیاد از حضور اعضای شورای اسلامی شهر بهمراه شهردار تشکر نمودند.

در پایان این دیدار صمیمی به رسم یاد بود لوح تبریکی از طرف ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد به امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی اهداء گردید.

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

دیدار ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار بجنورد با امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گل گلی فرمانده ارشد اجا خراسان شمالی

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت