امروز : جمعه, 11 فروردین 1402

جلسه تلفیقی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی با کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه تلفیقی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با کمیسیون خدمات و محیط زیست شورای اسلامی شهر یجنورد با موضوع برنامه ریزی مراسم شهر تکانی و با حضور اعضای کمیسیون و مدیران شهرداری و ریاست اداره محیط زیست شهرستان بجنورد برگزار گردید.

جلسه تلفیقی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی با  کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه تلفیقی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی با  کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه تلفیقی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی با  کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه تلفیقی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی با  کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

جلسه تلفیقی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی با  کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

 

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت