امروز : جمعه, 11 فروردین 1402

سی امین جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری برگزار شد.

سی امین جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد.

سی امین جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور اعضا و میهمانان جلسه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون  خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد ضمن خیرمقدم، از حضور اعضای کمیسیون و میهمانان در جلسه تشکر نمودند.

در ادامه با موضوع بررسی گزارش عملکرد 9 ماهه ابتدای سال 1397 ستاد متکدیان شهرداری برگزار گردید.

در پایان جلسه نیز اعضای شورای اسلامی شهر و عضو کمیسیون (رئیس کمیسیون حاج جمشید گریوانی، عضو کمیسیون جناب دکتر ابراهیم امانی، عضو کمیسیون سرکار خانم هاشمی)به همراه معاون خدمات شهری شهرداری، مسئول مرکز نگهداری متکدیان شهرداری و نماینده دانشگاه علوم پزشکی از محل نگهداری متکدیان شهرداری بجنورد بازدید صورت گرفت.

 

سی امین جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری برگزار شد.

سی امین جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری برگزار شد.

سی امین جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری برگزار شد.

سی امین جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری برگزار شد.

سی امین جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری برگزار شد.

سی امین جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری برگزار شد.

سی امین جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری برگزار شد.

سی امین جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری برگزار شد.

سی امین جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری برگزار شد.

سی امین جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری برگزار شد.

سی امین جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری برگزار شد.

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت