امروز : یکشنبه, 01 خرداد 1401

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

در هفتادو هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر بجنورد لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۸ شهرداری بجنورد توسط شهردار تقدیم رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد شد.

هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور اعضاء ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهدی محمدی رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد ضمن خیرمقدم حادثه تروریستی استان سیستان بلوچستان که منجر به مجروحیت و شهادت تعدادی از مرزبان غیور ایران شد را محکوم و این حادثه تروریستی را نشان‌ دهنده عمق عصبانیت دشمنان از راهپیمایی ۲۲ بهمن بود.

دراین جلسه لایحه بودجه پیشنهادی سال۹۸شهرداری بجنورد توسط روح ا... براتیان شهردار بجنورد تقدیم مهدی محمدی رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد شد.

شهردار بجنورد ضمن ارائه گزارشی بودجه سال 1398 را جمع کل بودجه تلفیقی شهرداری و سازمان های تابعه 1،866،947،130 هزار ریال و جمع کل بودجه شهرداری 1،822،800،000 هزار ریال اعلام نمودند که 46% بودجه جاری و 54% هم بودجه عمرانی می باشد و رقم بودجه پیش بینی شده برای سال آینده نسبت به سال جاری از یک رشد 18 درصدی برخوردار است.

در این جلسه لایحه پیشنهادی بودجه سال 98 شهرداری مورد تصویب شورای اسلامی شهر بجنورد قرار گرفت.

در ادامه نسبت به قرائت نامه های رسیده، کمیسیون توافقات و مصوبات کمیسیون ها اقدام و پس از بحث و تبادل نظر، رای گیری، مصوب و صورتجلسه گردید.

این جلسه با ذکر صلواتی ساعت 16 عصر به پایان رسید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

هفتادو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید.

  • بازدید امروز: 458
  • بازدید دیروز: 145
  • بازدید ماه: 458
  • بازدید سال: 31113
  • بازدید کل: 1373298
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت