امروز : جمعه, 18 آذر 1401

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد از مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

اعضای عضو مرکز پژوهش و آموزش شورای اسلامی شهر بجنورد از مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مقدس مشهد بازدید و نشست هم اندیشی برگزار کردند.

در این نشست هم اندیشی که با حضورآقای مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان های کشور و رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مقدس مشهد جناب آقای دکتر تقی ابراهیمی سالاری همراه بود نسبت به روند انجام تعاملات و تبادل تجربیات دو مرکز اقدام گردید

در این بازدید آقایان ابراهیم امانی، جمشید گریوانی، سید محسن موسوی و مدیر اداری مالی حوزه شورای اسلامی تیمور محمدی و دبیر مرکز پژوهش ها آقای ابوذر عفیف حضور داشتند.

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت