امروز : یکشنبه, 13 اسفند 1402

سند توسعه راهبردی بجنورد تحویل شد.

سند توسعه راهبردی بجنورد تحویل شد.


درجلسه ستاد سرمایه گذاری استان درسالن جلسات استانداری خراسان شمالی با حضور دکترپور عیسی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری، مهندس مهدی محمدی رئیس شورای اسلامی شهر،بجنورد جباری رییس کمیسیون برنامه و بودجه، براتیان شهردار بجنورد، یزدان پناه مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری، جمعی از مدیران و مسئولین استانی و دکتر ندیم و هیات همراهشان سند توسعه راهبردی بجنورد ازسوی دکتر ندیم تقدیم شهردار بجنورد شد.
شهردار بجنورد ضمن تقدیر ازنگاه تخصصی استاندار محترم – جناب آقای دکتر شجاعی درتوجه به سرمایه گذاری و ایجاد رونق اقتصادی در منطقه وحمایت های آقای دکتر پورعیسی – معاونت توسعه اقتصادی و منابع انسانی و همکاری خوب تیم شورای اسلامی شهر گفت: نگاه ما به توسعه شهر محدود به بجنورد نمی شود و پتانسیل بالقوه دراستان امکانات متنوعی را برای جذب گردشگر فراهم می آورد.
براتیان شهردار بجنورد گفت: گاهی در جذب گردشگر نیاز به امکانات پیچیده نیست، زیرا صنعت و مدرنیته درکشورهای اروپایی درحد اعلا اجرا شده است اما گردشگر خارجی تشنه دیدن توپوگرافی و منطقه بکر طبیعت ایران هستند.
ایشان ادامه داد: رویکرد ما در توسعه همسو درمنطقه است ودراین راه نیاز به اراده عمومی برای توسعه گردشگری داریم.
وی بیان کرد: باید درهمه اموراستراتژی مشخصی را دنبال کنیم و نگاه فراسازمانی داشته باشیم.
درپایان جلسه، سند راهبردی توسعه شهر بجنورد ازسوی دکتر ندیم تحویل شهردار بجنورد شد.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت