امروز : شنبه, 12 فروردین 1402

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد
شورای اسلامی شهر بجنورد درشصت وهشتمین نشست خود میزبان روسای دانشگاههای شهر بود تا درهفته پژوهش، محوریت برنامه های مشترک شورای اسلامی شهر و دانشگاهها به تبادل نظر برسد.
رئیس شورای اسلامی شهر ضمن تبریک هفته پژوهش، برگزاری استارت آپ ویکند با حضور مهندس باغچقی را یکی از موفقیت ها در رهنمون جوانان به بازار کار توصیف کرد و گفت: این اقدامات می تواند برای هدایت و آموزش نسل جوان پایه گذاری مناسبی باشد.
مهندس محمدی نقطه ضعف استان را در عدم توسعه یافتگی از نبود برنامه، اجرای ضعیف برنامه یا عدم توجه به اجرای برنامه بیان کرد و گفت: امروزه نقش برنامه ریزی برکسی پوشیده نیست و می دانیم خاستگاه اصلی آن برای موفقیت مدیریت شهری، ارتباط تنگاتنگ و دوسویه با دانشگاهها است.
مهندس محمدی افزود: نیازمندیم اساتید دانشگاهی با وقوف برمشکلات مدیریت شهری، حلقه اتصال دانش آکادمیک را با واقعیت جامعه برقرار کنند تا تحولی که آرمان همه ما است محقق شود.
ایشان در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت استفاده از خلاقیت و ذهن آزاد و ایده پردازی دانشجو و نسل تحصیل کرده اشاره کرده و ادامه داد: استفاده از ظرفیت اتاق فکر هنوز اجرایی نشده است درحالی که از این اتاق فکر است که می توان نسل مدیر برای آینده کشور تربیت کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر با ذکر اینکه وظیفه نهایی همه ما خدمت به مردم است ، دربخش پایانی سخنانش تاکید کرد دست یاری به سوی افکار و دانش برتر دراز می کنیم تا دوشادوش هم به مردم و نیازمندیهای شهر پاسخ بدهیم و نشانه بارز علم و عمل را محقق نماییم.
آقای براتیان: شهردار بجنورد ارتباط دانشگاه با شورا را آغازگر حرکت خوبی توصیف کرد که درهمه ابعاد می تواند دارای بازخورد مثبت باشد و می توان با تعامل و همکاری دو جانبه اقداماتی که شایسته مردم خوب شهرمان است را عملی نماییم.
دکتر امانی دیگر عضو شورای اسلامی شهر با ذکر اینکه برای پیشرفت و توسعه نیازمند بهره گیری از تمامی ظرفیتها هستیم ، بیان داشت: درمرکز پژوهش های شورای اسلامی 4 تیم برنامه ریزی و عمران شهری – برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی –بودجه و سرمایه گذاری و اقتصاد – برنامه ریزی زیست شهری را تدارک دیده ایم و سعی داریم هرطرحی قبل از تصمیم گیری نهایی، وارد مرکز پژوهش ها شده و با تیم های تخصصی کارشناسی و مورد ارزیابی قرار گرفته تا بهترین راهکار اجرایی را اتخاذ گردد.
مهندس باغچقی عضو شورای اسلامی نیز با ذکر اینکه جای نظریه پردازان علوم انسانی درمدیریت شهری خالی است گفت: مطالعات علمی تاوقتی به بازار اجرا وارد نشود و در دانشگاهها محبوس باشد نمی توان به بهبود شرایط امید وار بود .
در ادامه روسای دانشگاه ها ( دولتی – پیام نور – آزاد اسلامی – فنی و حرفه ای – جهاد دانشگاهی – فرهنگیان – علمی کاربردی – کوثر –پارک علم و فن آوری –بنیاد نخبگان – فرهنگیان – جهاد دانشگاهی – و نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های استان خراسان شمالی ) هر کدام بطور جداگانه با ارائه گزارش از عملکرد حوزه مدیریتی دانشگاه مربوطه پرداخته و نقطه نظرات خود در خصوص اهمیت ارتباط تنگاتنگ دانشگاه با دستگاه های مختلف بویژه مدیریت کلان شهری مطالبی را مطرح و در نهایت آموزش ، پژوهش و مهارت آموزی و کارآفرینی را یکی از ارکان وظایف دانشگاه ها در جهت کمک به ارتقاء مدیریت علمی و تصمیم گیری درست با تبدیل علم به عمل در همه سطوح فعال جامعه عنوان نمودند . در ادامه هر کدام از اعضاء بطور جداگانه در خصوص اهمیت ارتباط دانشگاه با سایر دستگاه ها بویژه مدیریت کلان شهری پرداخته و توضیحاتی را در این خصوص بیان داشته و اظهار امیدواری کردند بتوان با همکاری و تعامل دو سویه آینده خوبی را در تصمیم گیری و در نهایت اجرا با پشتوانه علمی متصور شد.
در پایان رئیس شورا ضمن تقدیر و تشکر مجدد از اظهار نظر و بیان دیدگاه های روسای دانشگاه ها و اعضای محترم شورای اسلامی شهر با جمع بندی مطالب و مسایل مطرح شده در خصوص اثرات مفید و مثبت ارتباط و تعامل نزدیک دانشگاه ها با دستگاه های مختلف بویژه مدیریت کلان شهری، میتوان امیدوار بود با تصمیم گیریهای درست، علم را به عمل تبدیل نمود.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهربجنورد با محوریت پژوهش برگزار شد.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت