امروز : جمعه, 11 آذر 1401

ریاست شورای اسلامی به سمت عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی منصوب گردید

ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد به سمت عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی منصوب گردید
مهدی محمدی رئیس شورای اسلامی شهر طی حکمی از سوی سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان بعنوان عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی به مدت سه سال منصوب گردید.
این حکم توسط نماینده بنیاد نخبگان استان در محل دفتر ریاست شورای اسلامی به ایشان اهداء گردید.

ریاست شورای اسلامی به سمت عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی منصوب گردید

ریاست شورای اسلامی به سمت عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی منصوب گردید

ریاست شورای اسلامی به سمت عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی منصوب گردید

ریاست شورای اسلامی به سمت عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی منصوب گردید

ریاست شورای اسلامی به سمت عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی منصوب گردید

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت