امروز : شنبه, 12 آذر 1401

دومین همایش خانوادگی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی در محل مجموعه ورزشی مهربانو برگزار گردید

میزبانی مجموعه ورزشی مهربانوی شهرداری
دومین همایش خانوادگی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی در محل مجموعه ورزشی مهربانو برگزار گردید که حاضرین حدود 500نفر از مجموعه ورزشی استفاده نموده و در فضائی شاد پس از برگزاری چندین مسابقه در بخش خانمها و اقایان در پایان به برگزیدگان در رشته ورزشی هدایایی تقدیم گردید ، ضمنا در رشته تنیس روی میز در بخش آقایان عضو محترم شورای اسلامی شهر جناب اقای جباری مقاوم اول را بدست اوردند ، مهندس هاشمی مدیر عامل شرکت مخابرات که الحق زحمات زیادی کشیده بودند تا خانواده پرسنل زحمت کش اداره مخابرات استان روز خوبی را داشته یا شخصا از شهردار محترم و پرسنل مجموعه ورزشی مهربانو تقدیر و تشکر نمودند
ضمنا از پذیرایی چای، لبو، با قلا، خوراک لوبیا، آش رشته ای برای حضارسیار گرم بود.

 

دومین همایش خانوادگی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی در محل مجموعه ورزشی مهربانو برگزار گردید

دومین همایش خانوادگی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی در محل مجموعه ورزشی مهربانو برگزار گردید

دومین همایش خانوادگی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی در محل مجموعه ورزشی مهربانو برگزار گردید

دومین همایش خانوادگی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی در محل مجموعه ورزشی مهربانو برگزار گردید

دومین همایش خانوادگی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی در محل مجموعه ورزشی مهربانو برگزار گردید

دومین همایش خانوادگی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی در محل مجموعه ورزشی مهربانو برگزار گردید

دومین همایش خانوادگی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی در محل مجموعه ورزشی مهربانو برگزار گردید

دومین همایش خانوادگی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی در محل مجموعه ورزشی مهربانو برگزار گردید

دومین همایش خانوادگی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی در محل مجموعه ورزشی مهربانو برگزار گردید

دومین همایش خانوادگی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی در محل مجموعه ورزشی مهربانو برگزار گردید

دومین همایش خانوادگی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی در محل مجموعه ورزشی مهربانو برگزار گردید

دومین همایش خانوادگی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی در محل مجموعه ورزشی مهربانو برگزار گردید

دومین همایش خانوادگی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی در محل مجموعه ورزشی مهربانو برگزار گردید

دومین همایش خانوادگی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی در محل مجموعه ورزشی مهربانو برگزار گردید

دومین همایش خانوادگی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی در محل مجموعه ورزشی مهربانو برگزار گردید

دومین همایش خانوادگی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی در محل مجموعه ورزشی مهربانو برگزار گردید

دومین همایش خانوادگی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی در محل مجموعه ورزشی مهربانو برگزار گردید

دومین همایش خانوادگی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی در محل مجموعه ورزشی مهربانو برگزار گردید

دومین همایش خانوادگی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی در محل مجموعه ورزشی مهربانو برگزار گردید

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت