امروز : سه شنبه, 18 بهمن 1401

اعضای كمیسیون های تخصصی شورا و نمایندگان شورا در كمیسیون های مختلف شهرداری و ادارات، تعیین شدند

در  چهارصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر، مورخه 11/5/91، اعضای هر یک از کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر  و نمایندگان شورا در کمیسیون های مختلف شهرداری و ادارات تعیین شدند.

اعضای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر  به شرح ذیل انتخاب شدند :

 • اعضاء کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورا  آقایان ابراهیم امانی ، سید اسماعیل سیدی ، 
  حسین پیلتن ، جمشید گریوانی ، رضا فیروزه و سرکار خانم اعظم السادات افشین فر
   و رئیس کمیسیون آقای ابراهیم امانی می باشد .
 • اعضاء کمیسیون حمل و نقل و ترافیک آقایان حسین پیلتن ، سید اسماعیل سیدی ، 
  سید محمد لنگری و سرکار خانم اعظم السادات افشین فر و رئیس کمیسیون  سرکار خانم 
  اعظم السادات افشین فر می باشد .
 • اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه آقایان سید محمد لنگری ، سید اسماعیل سیدی ، رضا فیروزه ، ابراهیم امانی و رئیس کمیسیون سید محمد لنگری می باشد .
 • اعضاء کمیسیون فنی و عمرانی آقای سید محمد لنگری ، حسین پیلتن ، سید اسماعیل سیدی ، رضا فیروزه و سرکار خانم اعظم السادات افشین فر و رئیس کمیسیون رضا فیروزه می باشد .
 • اعضاء کمیسیون بهداشت و خدمات شهری آقایان سید محمد لنگری ، سید اسماعیل سیدی ، حسین پیلتن ، ابراهیم امانی و رئیس کمیسیون سید اسماعیل سیدی می باشد .
 •  نمایندگان شورا در کمیسیون های مختلف شهرداری و ادارات به شرح ذیل انتخاب شدند:

  • کمیسیون ماده 100(ماده صد) یک شهرداری آقای سید محمد لنگری و ماده 100(صد) دو شهرداری آقای رضا فیروزه می باشند .
  • نماینده شورا در کمیسیون ماده هفتاد و هفت (77) شهرداری آقای جمشید گریوانی می باشد .
  • نماینده شورا در کمیسیون توافقات شهرداری آقای سید محمد لنگری می باشد .
  • نماینده شورا در کمیسیون معاملات شهرداری آقای حسین پیلتن می باشد .
  • نماینده شورا در کمیسیون قطع اشجار سازمان پارکهاو فضای سبز شهرداری آقای سید محمد لنگری می باشد .
  • نمایندگان شورا در کمیسیون کفالت نیروی انتظامی آقای جمشید گریوانی و سید اسماعیل سیدی می باشند .
  • نمایندگان شورا در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی آقای ابراهیم امانی ، جمشید گریوانی می باشند .
  • نماینده شورا در کمیسیون نظارت بر اصناف آقای رضا فیروزه می باشد .
  File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت