امروز : جمعه, 11 آذر 1401

رأی كمیسیون ماده 100 مبنی بر پرداخت 330 میلیارد ریال از بدهی های ادارات به شهرداری بجنورد اخذ شد

 

رئيس شوراي شهر خبر داد:

رأي کميسيون ماده 100 مبني بر پرداخت 330 ميليارد ريال از بدهي هاي ادارات به شهرداري بجنورد اخذ شد

 

رأی کميسيون ماده 100 مبني بر پرداخت 330 ميليارد ريال از بدهي هاي ادارات به شهرداري بجنورد گرفته شده است.

رئيس شوراي اسلامي شهر بجنورد روز گذشته با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: دوسوم بودجه شهرداري امسال محقق نشده است.«سيد محمد لنگري» افزود: بعضي از درآمدهاي شهرداري که در بودجه امسال لحاظ شده بود مانند کمک دولت و پرداخت بدهي هاي ادارات به شهرداري محقق نشد.

وي اضافه کرد: ادارات، سازمان ها و نهادها بيش از 500 ميليارد ريال به شهرداري بجنورد بدهکارند و هر سال نيز بر اين رقم افزوده مي شود.

وي خاطر نشان کرد: وصول نشدن اين مطالبات پايمال شدن حق مردم است.«لنگري» در مورد بدهي شهرداري به اداره کل تأمين اجتماعي نيز گفت: بخشي از اين بدهي حق و حقوقي است که شهرداري بايد در ارتباط با بيمه نيروهاي خود بپردازد و از سويي پرداخت نشدن اين بدهي، موجب شده است تا جريمه اي به شهرداري تعلق بگيرد که رقم زيادي شده است.

وي بيان کرد: بعضي از نهادها از 10 سال قبل به شهرداري بدهکارند ولي هنگام پرداخت، اصل بدهي پرداخت مي شود ولي در مورد تأمين اجتماعي اين طور نيست.

وي گفت: بدهي شهرداري به تأمين اجتماعي 20 ميليارد ريال اعلام شده که در حال بررسي هستيم تا شهرداري آن را پرداخت کند.

وي بيان کرد: تغيير نيافتن حکم افرادي که مدتي در شهرداري کار کرده و سپس در جاي ديگر به کار پرداخته بودند نيز مطالباتي براي تأمين اجتماعي به وجود آورده که در قالب سختي کار از شهرداري طلب شده و رقم آن هم بيش از 500 ميليون ريال مي شود.

 

خراسان شمالي - مورخ شنبه 1391/12/19 شماره انتشار 18360

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت