امروز : پنج شنبه, 20 بهمن 1401

طرح ایجاد پاركینگ طبقاتی در هسته مركزی شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر:
حل مسئله ترافیک به برنامه ریزی های دراز مدت و کوتاه مدت مختلفی از جمله کاهش سفرهای شهری، طراحی سیستم حمل و نقل عمومی فراگیر و... نیازمند است. تامین فضای پارکینگ خودرو در شهر، خارج از بحث ترافیک یکی از نیازهای ضروری است. تامین پارکینگ در هسته مرکزی شهر یکی از دغدغه های مهم شورای اسلامی شهر و همچنین شهرداری بوده است. این درحالیست که اکثر فضاهای پیش بینی شده در طرح های جامع یا تغییر کاربری داده و یا واگذار شده اند که با توجه به هزینه های تامین پارکینگ و گرانی نرخ زمین و استفاده از فضای پارکینگ برای کاربری های دیگر اکثر احداث کنندگان بنا، به دلایل مختلف ساخت آن طفره رفته و تا جایی که امکان داشته از تامین آن اکراه دارند.
امروزه با ورود حجم بالایی از خودروها، سرانه خودرو از یک دستگاه به ازای هر واحد مسکونی به دو یا سه واحد در حال افزایش است که این موضوع به ویژه در هسته مرکزی شهر باعث ازدحام خودروها در حاشیه خیابان ها و کوچه ها شده است. در این وضعیت می بایست روشی را پیشنهاد نمود که به لحاظ علمی و اقتصادی مشارکت سرمایه گذاری را توجیه نماید.
این مهم شورای اسلامی شهر بجنورد را بر آن داشت تا براساس سیاستگذاری و تصمیم گیری های مدیریت کلان شهری، از سرمایه گذاران جهت مشارکت در احداث پارکینگ طبقاتی در هسته مرکزی شهر (چهارراه مخابرات) دعوت به عمل آورده و طرح را مورد بررسی و کارشناسی قرار دهند.
در نهایت با اعلام آمادگی یکی از سرمایه گذاران با مساحت پیشنهادی 8000 متر مربع، این پیشنهاد به صورت مشارکتی با شهرداری مورد توافق قرار گرفت که براساس این توافق اولیه، شورای اسلامی شهر مصوبه ای را به شهرداری ابلاغ کرد تا پس از انجام کارشناسی های لازم در خصوص محاسبه آورده شهرداری، نحوه مشارکت و کاربری های آن در طبقات، به تفکیک مشخص و به شورای اسلامی شهر جهت تصویب نهایی ارائه نماید.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت