امروز : چهارشنبه, 09 فروردین 1402

كاهش 300 متر از 500 متر اول رایگان برای تاكسی های عمومی

کمیسیون حمل و نقل در تاریخ 29/9/91، در محل شورای اسلامی شهر برگزار شد. در این جلسه از طرف راهبر یکی از پارکینگ های خصوصی پیشنهاد افزایش مبلغ ورودی پارکینگ مطرح شد و مشکلات راهبری پارکینگ خصوصی با توجه به هزینه های جاری اشاره شد که پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد شهرداری تقاضای مطرح شده را بررسی و نظر خود را در رابطه با افزایش ورودی پارکینگ های خصوصی و عمومی اعلام کند.

موضوع دوم کمیسیون، تقاضای اتحادیه تاکسیرانی مبنی بر حذف 300 متر از 500 متر اول رایگان در محاسبه کرایه تاکسی های عمومی بود که اعضای کمیسیون با تاکید بر ضرورت گردشی بودن تاکسی های عمومی در همه خیابان های شهر با پیشنهاد نمایندگان راننده های تاکسی موافقت کردند که لایحه پیشنهادی در چهارصد و نود و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر در تاریخ 30/9/91، تصویب شد و پس از تأیید فرمانداری کرایه تاکسی عمومی، ورودی 1000 ریال، دویست متر اول رایگان و پس از این مسافت، هر یکصد متر، مبلغ 70 ریال کرایه تاکسی محاسبه می شود.
موضوع سومی که در این کمیسیون در خصوص آن تصمیم گرفته شد، سرویس دهی مناسب در خطوط دانشگاه های بجنورد بود. در این رابطه با توجه به پیشنهاد برخی از دانشگاه ها، مقرر شد: بعد از این شهرداری در خطوط دانشگاه ها سرویس دهی کند و دانشگاه های مذکور اتوبوس های خود را به مرور با نرخ کارشناسی به شهرداری عودت دهند. لازم به ذکر است نرخ کرایه بلیط اتوبوس ها در این خطوط نرخ مصوب شورای شهر خواهد بود.
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت