امروز : پنج شنبه, 17 آذر 1401

خودروها وسنگ شكن ها مهم ترین عوامل آلودگی هوای بجنورد است

 رئيس کميسيون خدمات و زيست شهري شوراي شهر: خودروها وسنگ شکن ها مهم ترين عوامل آلودگي هواي بجنورد است

خودروها وسنگ شکن هاي اطراف شهر مهم ترين عوامل آلودگي هواي بجنورد است.

رئيس کميسيون خدمات و زيست شهري شوراي شهر بجنورد با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: در تازه ترين نشست اين کميسيون که به آلودگي هوا اختصاص داشت بيشتر اعضاي آن بر اين امر نظر دادند که با وضعيت کنوني هوا و با توجه به موقعيت توپوگرافي بجنورد، اين شهر در آينده با مشکلات پيچيده آلودگي هوا روبه روخواهد شد.

«باغچقي» عنوان کرد: مهم ترين بحث در اين مورد تصميم سازي و برنامه ريزي براي جلب مشارکت مردم، در استفاده کمتر از خودروهاي شخصي و هدايت آن ها به سوي استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي است.

وي بيان کرد: ترافيک بر آلودگي هوا دامن مي زند و از سويي بعضي از رفتارهاي رانندگان تأثير زيادي بر اين مشکل دارد.

اين عضو شوراي شهر بجنورد خاطر نشان کرد: در اين مورد، پيشنهادهايي براي توسعه زير ساخت هاي حمل و نقل عمومي ارائه شد و معاينه فني، افزايش دقت و نظارت متوليان در اين مورد و تعويض خودروهاي فرسوده نيز از جمله مواردي بود که به آن پرداخته شد.

وي در پاسخ به اين سؤال خبرنگار ما که آيا نظراتي که در مورد آلودگي هوا در اين کميسيون ارائه شد علمي وکارشناسي شده و بر اساس آمار است يا نه؟ بيان کرد: آمار دقيقي در اين مورد نداريم و فقط بر اساس مشاهدات عيني که از آلودگي داريم اين موارد بيان شده است.

«باغچقي» علت نبود آمار را راه اندازي نشدن دستگاه نمايشگر آلودگي عنوان کرد و افزود: با پي گيري هايي انجام شده اين دستگاه پنج شنبه گذشته راه اندازي شد.

وي اظهار کرد: متولي اصلي اين کار، اداره کل حفاظت محيط زيست است و اگر نتايج سنجش به شکل عددي روي نمايشگر ديده شود مي توان به طور قطعي در اين مورد نظر داد.

وي اضافه کرد: با آغاز به کار اين دستگاه اين امر ممکن خواهد شد، اگرچه هم مکان فعلي دستگاه سنجش آلودگي و هم محل نمايشگر آن مناسب نيست.

وي بيان کرد: يکي ديگر از مواردي که با راه اندازي اين دستگاه و دسترسي به آمار آن ممکن مي شود، جلب مشارکت مردم است زيرا رسيدن به مرز هشدار را مي توانند ببينند و از تردد هاي بي دليل خودداري کنند.

وي خروج سنگ شکن ها از محدوده شهر بجنورد را از ديگر عوامل کاهنده آلودگي برشمرد و افزود: در اين مورد هم بايد اداره کل حفاظت محيط زيست وارد شود. وي خاطر نشان کرد: دستور خروج سنگ شکن ها از محدوده شهري 2 سال قبل و به دستور استاندار وقت بايد انجام مي شدکه هنوز اقدامي در اين مورد انجام نشده است.

خراسان شمالي - مورخ یکشنبه 1392/11/06 شماره انتشار 18608

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت