امروز : پنج شنبه, 17 آذر 1401

تخفیفات عوارضات ساختمانی شهروندان به مناسبت دهه مبارك فجر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بجنورد در 31 امین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تخفیف عوارضات ساختمانی شهروندان به مناسبت دهه مبارک فجر مورد تصویب قرار گرفت اعضای شورای اسلامی شهر این طرح را به شرح ذیل مورد تصویب قرار دادند:

1- عوارض ساختمانی شهروندان تا مبلغ پنجاه میلیون تومان 20% تخفیف را شامل می شود.

2- عوارضات ساختمانی شهروندان مازاد پنجاه میلیون تومان تا یکصد میلیون تومان 15% تخفیف را شامل می شود.

3- عوارض ساختمانی مازاد بر یکصد میلیون تومان 10% تخفیف را شامل می شود.

تخفیفات متعلقه مشروط به شرایط ذیل می باشد:

الف) عوارض ساختمانی در صورتی شامل تخفیف می شود که شهروندان عوارض خود را نقدا به حساب شهرداری واریز کنند.

ب) در هر صورت میزان تخفیف عوارضات نباید از مبلغ سی میلیون تومان بیشتر شود.

ج) تخفیفات مذکور شامل جرائم کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 77 نمی باشد.

ح) تخفیفات شامل بدهی اشخاصی که در سنوات گذشته بدهکار شهرداری می باشند و نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکرده اند، نمی شود.

خ) تخفیفات مذکور شامل ادارات و نهادهای دولتی، بانک ها؛ موسسات اعتباری و شرکت های بیمه نمی شود.

د) 10% تخفیفات اختیار داده شده به شهردار در زمان اجرای این مصوبه لغو می گردد.

ذ) تخفیفات مذکور از تاریخ مصوبه لغایت 25/12/92 می باشد پس از اتمام مهلت مذکور قابل تمدید نخواهد بود.

در پایان مقرر شد شهرداری اطلاع رسانی جامع و کامل از طریق رسانه استانی، مطبوعات و نصب بنر در سطح شهر جهت آگاهی شهروندان از این تخفیفات را داشته باشد.

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت