امروز : چهارشنبه, 09 فروردین 1402

نبود ساختار تشكیلاتی مناسب در مدیریت شهری ...

 

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر گفت: از ابتدای دور سوم شورای اسلامی عضو کمیسیون فنی و عمرانی شورا بوده ام و از مردادماه سال جاری ریاست این کمیسیون را عهدهدار شده ام.

وی با انتقاد از نبود ساختار تشکیلاتی مناسب برای اجرای مصوبات شورا چه در شورا و چه در شهرداری، ابراز گلایهمندی کرده، عنوان می کند: بعضاً از مصوبات مهم و اثربخش که حاصل نشست چندین جلسه تخصصی و کارشناسی با حضور بخش های خصوصی در کمیسیون ها می باشد به آسانی به فراموشی سپرده می شود.

وی بیان داشت: اکنون که از چندی قبل شهرداری با نیازسنجیهایی که انجام داده و توانسته است نیروهای تحصیل کردهای را در رشتههای مرتبط جذب کند، وقت آن نرسیده که با آموزشهای لازم و فراگیری فنون مذاکره در حوزههای مختلف و تشکیل کمیتههای تخصصی به طور خیلی جدی به مدیریت زمان در کارسرای بزرگ شهرداری بپردازد؟ موضوعی که به نظر می رسد بسیار جدی در این تشکیلات مغفول مانده است!

رضا فیروزه افزود: که حدود سه سال نماینده شورا در کمیسیون تسهیلات و توافقات بوده که در خصوص فرآیند طولانی رسیدگی به بعضی از پروندهها و همینطور طولانی شدن زمان صدور پروانههای ساخت گلایه داشته، اظهار می دارد: می بایست به چیدمان نیروهای پیشانی کار و مرتبط با مراجعه مستقیم مردم در حوزههای مختلف کاری، توجه مضاعفی را معطوف کرد و از نیروهایی که تسلط بیشتری بر امور دارند استفاده نمود تا سطح رضایتمندی شهروندان بالا رفته و از حجم اعتراضات کاسته شود؛ چرا که اگر این مهم جدی گرفته شود ما امروز شاهد این همه مراجعات مردم به شورا و یا منتظر ماندن آنان برای ملاقات با شخص شهردار نبودیم و در واقع سیستم می بایست به گونه ای عمل کند که با بود و نبود شخص شهردار در محل کار هیچ درخواستی بیپاسخ نماند و توقف بر مراجعات مردمی سایه نیندازد و اگر روزی مشاهده کردیم که کسی جلوی درب اتاق شهردار معطل مراجعه به ایشان برای رتق و فتق امور روزمره شهرداری نیست، آن موقع است که می توانیم امیدوار باشیم به اینکه ساختار مدیریتی در تقسیم کار و خدمت به مردم، مسیر واقعی خودش را پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر تاکید کرد: از جمله مصوبات معطل مانده این کمیسیون را که با اکثریت قاطع به تصویب اعضای شورا هم رسیده: عدم راهاندازی واحد مشاوره تخصصی برای راهنمائی شهروندان در ورودیهای شهرداریها و نظاممهندسی، تشکیل نشدن واحدی مستقل برای رسیدگی خارج از نوبت به پروژههای خاص و کلانشهری به جهت جذب سرمایهگذاران، عدم پیگیری جدی موضوع برونسپاری صدور پروانه ساختمانی با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی همانند برونسپاری بسیاری از شرح وظایف شرکتهای مخابراتی و ... به جهت کوتاه کردن فرآیند طولانی آن و همینطور اخذ مصوبهای از کمیسیون ماده 5 مبنی بر تفویض اختیار به جهت جلوگیری از مکاتبات مشابه و تکراری که این موضوع هم می تواند وقت بسیار گرانبهای مدیران ارشد استانی را به بعضی از کارهای کوچک اختصاص ندهد و هم اینکه مردم مدتها برای مطرح شدن پروندههایشان در این کمیسیون ها منتظر نمانند.

نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده 100 شهرداری افزود: امروزه خیلی از دستگاهها بیشتر بر روی سرمایهگذاری بر پیشگیری از جرائم اتفاق دارند نه مچگیری؛ لذا انتظار می رود شهرداری از محل کسب درآمدهای جریمهای خود به تدارک و تولید برنامههایی در صدا و سیما و جرائد بپردازد تا مردم آگاهانه و مطلع از عواقب جریمه چندین برابری و یا تخریب بنای احداث شده خود، به مسیرهای قانونی و کمهزینه هدایت شوند.

در خاتمه این عضو شورای شهر مشوق های فعلی شهرداری را برای ایجاد انگیزه و عقبنشینی بعضی از املاک مالکین و بازگشائی خیابانها و معابر کافی ندانست و تاکید کرد: باید راهکارهای عملی و تشویقی برای شهروندان در نظر گرفت.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت