امروز : چهارشنبه, 16 آذر 1401

عوارض محلی شهرداری با رویكردی جدید در سال 92

 

عوارض محلی شهرداری با رویکردی جدید در سال 92

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بجنورد:

در جلسه علنی روز چهارشنبه، رئیس شورای اسلامی شهر، چگونگی تنظیم دفترچه عوارض محلی شهرداری در سال 92 را تشریح و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارائه کرد.

سید محمد لنگری ضمن اشاره به اهم خصوصیات دفترچه عوارض در سال 92، افزود: در طی سال جاری، با برگزاری جلسات متعددی با کارشناسان مرتبط و خبرگان محلی با موضوع بررسی ردیفهای عوارضی تعریف شده در سایر مراکز استانها، اقدام به تهیه و تدوین دفترچه عوارض برای بجنورد شده است؛ با این رویکرد که حدالامکان عدالت و رعایت حقوق شهروندی محقق شود.

وی افزود: در سال جاری مبنای محاسبه تمامی عوارض، ارزش معاملاتی دارایی است و از ارجاع امور در شهرداری به نظریه کارشناسی جلوگیری می شود.

لنگری اظهار داشت: قطعاً این مسئله می تواند تا حد زیادی ضمن صرفه جویی در زمان پاسخگوئی به شهروندان و کاهش هزینههای غیر ضروری کارشناسی، عدالت را جهت پرداخت عوارض موجب شود.

وی یادآور شد: در گذشته بسیاری از عوارض نظیر تراکم، حذف پارکینگ، ارزش افزوده ناشی از طرحها و ... دارای رقم ثابت برای کل شهر بود که در دفترچه سال جاری با رویکردی متفاوت به این صورت که مبنای تعیین قیمت در هر منطقه براساس ارزش معاملاتی دارایی بوده و بسته به برخوردار یا غیر برخوردار بودن منطقه، مبلغ عوارض تغییر می کند.

وی خاطر نشان کرد: ابلاغ دفترچه عوارض محلی در سال 92 تا حد زیادی روانسازی فرآیند صدور پروانه ساختمانی و سایر امور مرتبط در شهرداری را باعث و پاسخگویی به شهروندان را تسریع خواهد کرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر گفت: یکی از مزایای تغییر در عوارض این است که جرایم کمیسیون ماده صد دیگر تک نرخی نخواهد بود. زیرا مطابق با سه منطقه A: برخوردار (مرکزی)، B: نیمه برخوردار (میانی) و C: ضعیف (حاشیه) شهر، این جرایم به سه بخش تقسیم شده است.

لنگری بیان داشت: برای منطقی کردن ارزش معاملاتی املاک در مناطق مختلف شهر، جلسات متعددی با حضور کارشناسان و خبره های محلی برگزار شد که هم اکنون دفترچه ارزش معاملاتی در دست بررسی است که پس از تایید نهایی، از طریق پورتال شورای اسلامی شهر و شهرداری در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: با تغییراتی که در نحوه محاسبات و سایر بخش ها ایجاد شده می توان گفت تحولی در بحث عوارض شهرداری بجنورد محسوب می شود که بسیار ارزشمند است و این جداول و فرمول های محاسبه عوارض تا سال ها ماندگار خواهد بود و این موضوع باعث شفافسازی محاسبات در عوارض شهرداری خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر خاطر نشان کرد: یکی از شاخصههای بودجه سال 92 در مقایسه با سال جاری این خواهد بود که در بودجه سال آتی، تعریف پروژههای عمرانی از حالت کلی خارج و به صورت محلهای تعریف شده تا شورایاران بتوانند بر روند اجرای پروژه های عمرانی در محلات نظارت داشته باشند.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت