امروز : پنج شنبه, 10 اسفند 1402

عدم همكاری دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی برای حل مشكل ایاب و ذهاب دانشجویان

رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي اسلامي شهر بجنورد با تأکيد بر اين که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي استان با سازمان اتوبوسراني برای حل مشکل ایاب و ذهاب دانشجویان همکاري نکرده اند، گفت: در جلسه شوراي شهر تصويب شد که اتوبوسراني در مسير دانشگاه ها خدمت رساني کند، به شرط آن که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي اتوبوس هاي شان را در اختيار اين سازمان قرار دهند. «اعظم السادات افشين فر» ادامه داد: سازمان اتوبوسراني مدتي در اين مسير آن هم با کم کردن تعداد سرويس هاي مسيرهاي ديگر، به دانشجويان خدمات ارائه کرد، اما با اين وجود دانشگاه ها سرويس هاي شان را در اختيار سازمان قرار ندادند که در نهايت سازمان اتوبوسراني اتوبوس هاي مسيرهاي ديگر را برگرداند.وي با تأکيد بر اين که اين سازمان با توجه به تحويل ندادن اتوبوس ها، وظيفه اي براي خدمت رساني در مسير دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي بجنورد ندارد، افزود: دانشگاه ها، اتوبوس ها را به نرخ يارانه اي که سهميه عموم شهروندان است، خريداري کردند، در حالي که بايد شرايط سازمان را رعايت و در مسير دانشگاه ها، علاوه بر دانشجويان به عموم شهروندان خدمات ارائه کنند.وي با بيان اين که اگر دانشگاه ها بدون سهميه يارانه، اتوبوس ها را از اين سازمان خريداري مي کردند، مي توانستند فقط به دانشجويان خدمات ارائه دهند، عنوان کرد: اگر دانشگاه ها اتوبوس هاي خريداري شده با سهميه يارانه اي را به سازمان مسترد کنند، شهرداري هزينه هاي آن را نيز پرداخت مي کند.وي اضافه کرد: به زودي نرخ مصوبي براي هزينه هاي رفت و آمد دانشجويان مسير تخته ارکان تعيين مي شود تا حقي از دانشجويان اجحاف نشود.

خراسان شمالي - مورخ شنبه 1391/11/14 شماره انتشار 18331

 

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت