امروز : سه شنبه, 18 بهمن 1401

عرصه های رها شده در بجنورد پاركینگ می شود

 

عرصه هاي رها شده در بجنورد پارکينگ مي شود

 

به دنبال چاپ پيام هايي در ستون «حرف مردم» مبني بر نبود پارکينگ و ساخت پارکينگ طبقاتي در چندين شماره از روزنامه خراسان شمالي، رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي بجنورد در گفت و گو با خبرنگار ما اعلام کرد: شهرداري بجنورد هر گاه عرصه رها شده اي مي ديد، نسبت به ديوارکشي اطراف آن اقدام مي کرد اما به دليل کمبود پارکينگ شوراي شهر مصوب کرد پس از اخطار به صاحبان اين عرصه ها براي ديوارکشي، اگر اقدامي در اين مورد نشد، شهرداري مي تواند اين اراضي را پس از آماده سازي براي پارکينگ خودروها اختصاص دهد.«سيدي» اضافه کرد: به دليل افزايش تعداد خودروها و مهاجرپذيري بجنورد که عنوان نخست را در اين بخش در کشور دارد، باز هم کمبود پارکينگ در شهر محسوس است و از سويي در بعضي از مناطق بجنورد با وجود اختصاص مناطقي به پارکينگ، اما متأسفانه مردم از آن استفاده نمي کنند و پارکينگ ها خالي مي ماند.

وي اضافه کرد: سال آينده ساخت پارکينگ از اولويت هاست و از سرمايه گذاران در اين بخش حمايت واستقبال مي شود و سعي مي کنيم روند امور را برايشان تسهيل کنيم.وي تصريح کرد: شوراي اسلامي بجنورد تاکنون توانسته است براي 11 طرح بزرگ سرمايه گذار جذب کند و حضور بعضي از سرمايه گذاران خارج از استان، باعث شده است تا سرمايه داران بومي هم به فکر سرمايه گذاري در استان بيفتند که اميدوار کننده است.

 

خراسان شمالي - مورخ چهارشنبه 1391/12/02 شماره انتشار 18346

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت