امروز : سه شنبه, 11 بهمن 1401

زمین های رها شده در شهر به پاركینگ تبدیل خواهد شد

 

پي گيري حرف مردم

 

يک مسئول: زمين هاي رها شده در شهر به پارکينگ تبديل خواهد شد

به دنبال چاپ پيامي در روزنامه پنج شنبه 15 فروردين ماه جاري مبني بر اين که «بجنورد با کمبود پارکينگ روبه رو است». مدير کميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر بجنورد به خبرنگار ما گفت: امسال در هر جاي شهر که زمين رها شده اي باشد، با تسطيح و ريختن گراويه به پارکينگ تبديل خواهد شد.

«سيداسماعيل سيدي» افزود: هم اکنون نيز بجنورد داراي چند پارکينگ است اما بسياري از شهروندان ترجيح مي دهند به جاي استفاده از پارکينگ خودروهاي خود را در حاشيه خيابان ها پارک کنند.

وي افزود: اگر چه اجراي طرح پارک بان تا حد زيادي از پارک خودروها در حاشيه خيابان ها کاسته است اما ساخت يک پارکينگ طبقاتي توسط بخش خصوصي پي گيري خواهد شد.

 

خراسان شمالي - مورخ شنبه 1392/01/17 شماره انتشار 18371

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت