امروز : پنج شنبه, 17 آذر 1401

اولین كارگاه تخصصی آموزشی سرمایه گذاری بجنورد برگزار شد

به همت شورای اسلامی شهرو شهرداری بجنورد : اولین کارگاه تخصصی آموزشی سرمایه گذاری بجنورد برگزار شد

اولین کارگاه تخصصی آموزش سرمایه گذاری و جلب مشارکتها کار خودرا از سه شنبه 2 بهمن ماه 96 درسالن همایش شورای اسلامی شهر بجنورد آغاز کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد ضمن خیر مقدم به مدعوین گفت: امروزه درشهر بجنورد با مشکلات بیشماری در راه تحقق توسعه پایدار مواجه هستیم و طی بررسی های متعدد به این اجماع نظر رسیدیم که نیازمند تغییر رویه رویکرد مدیریتی هستیم.

محمدی ادامه داد: درحوزه سرمایه گذاری و سرمایه پذیری به رغم اقداماتی که تاکنون انجام گرفته متاسفانه نتیجه رضایت بخشی دریافت نکردیم و ناگزیریم از روشهای سنتی عبورکنیم و برپایه رویکردهای علمی برنامه ریزی و اقدام کنیم.

محمدی افزود: همگرایی ، همدلی و تغییر نگاه مدیریتی را محصول این کارگاهها دانست و گفت : امیدواریم درپایان کارگاهها ، شهر بجنورد الگوی مناسبی برای انتقال تجارب به سایر شهرهای کشور باشد.

شهردار بجنورد هم تغییر نگاه مدیران به حوزه بخش خصوصی و سرمایه گذاری را نیاز روز جامعه توصیف کرد و گفت: درپایان کارگاههای آموزشی امیدواریم به توانایی دست پیدا کنیم تا اشکالات درحوزه توسعه شهری را شناسایی و راهکارهای رفع مشکل و تبدیل تهدید به فرصت را اخذ کنیم.

بهمن جباری رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر نیز طی سخنانی گفت: 12 دوره کارگاهی به صورت هفته ای یک جلسه برنامه ریزی شده و درپایان دوره آموزشی اعضای شرکت کننده قادرخواهند بود فرصت های موجود درشهرهای خود را شناسایی و در قالب پکیج سرمایه گذاری تهیه و تدوین خواهد کرد تا دراردیبهشت ماه 97 درخصوص هرکدام از پیشنهادها مذاکره شده و محصول آن درپایان به عقد تفاهم نامه منجر خواهد شد.

در ادامه آقای دکترعلیلو مدرس این دوره کارگاهی روشهای رخداد پیشرفت و توسعه در شهرها را تشریح کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت